Barmarksdrag

MEDLEMSKAP:


Medlemsavgift per år:

Ordinarie 600:-


Medlem i annan

SBK klubb 200:-


Familjemedlem 200:-


Postgirokonto

438968-0


Hur vi jobbar med

GDPR


All kontaktinfo finns under "klubben/kontakt"


Lämna gärna motioner/förslag till styrelsen eller sektorerna om ni vill ändra på något!


DRAGKURSER HT22

Instruktörsledda kurserDragsektorn är för närvarande vilande.

DRAGCIRKLAR HT22

Träningscirklar utan instruktör

BARMARKSDRAGKURSER & TRÄNINGSCIRKLAR