Valp & unghund

VALPKURSER

VALPKURS


Valpkurs VT-2019


Vi kommer tyvärr inte kunna erbjuda någon valpkurs under våren 2019.

MEDLEMSKAP:


Medlemsavgift per år:

Ordinarie 575:-


Medlem i annan

SBK klubb 175:-


Familjemedlem 175:-


Postgirokonto

43 89 68 -0.


All kontaktinfo finns under "klubben/kontakt"


Lämna gärna motioner/förslag till styrelsen eller sektorerna om ni vill ändra på något!