Specialsök & nosework

SPECIALSÖK & NOSEWORK

KURSER

Instruktörsledda kurser
CIRKLAR

Träningscirkel utan instruktör


MEDLEMSKAP:


Medlemsavgift per år:

Ordinarie 575:-


Medlem i annan

SBK klubb 175:-


Familjemedlem 175:-


Postgirokonto

43 89 68 -0.


All kontaktinfo finns under "klubben/kontakt"


Lämna gärna motioner/förslag till styrelsen eller sektorerna om ni vill ändra på något!